Select Page

MUSLIMER FOR FRED VIL BYGGE BRO OG STYRKE FÆLLESSKABET I DANMARK

Muslimer for fred er et initiativ taget af Danmarks ældste muslimske organisation (Islams Ahmadiyya Menighed) for at udbrede islams budskab om kærlighed og fred til alle uanset tro. Muslimer for fred er loyale over for Danmark, tager afstand fra en hver form for terrorisme og radikalisering og er engageret i at skabe dialog og fred i samfundet.

Islam og fred

Islam lærer os, hvordan man kan skabe fred i sig selv, og hvordan man kan slutte fred med sine medmennesker – uanset deres race, politik eller overbevisninger.

Vi fordømmer terrorisme

Terrorisme har aldrig haft nogen plads i islam. Vi har fordømt terrorisme lige siden vores menighed blev grundlagt for over 120 år siden.

Hvad betyder jihad?

Sand djihad er altid kun blevet brugt i selvforsvar. Vi mener, at det bedste selvforsvar er at vinde dine fjenders hjerter gennem tanker, fred og kærlighed.

Loyalitet overfor Danmark

For at være en god muslim, så skal man elske sit land. Du vil finde, at vores menigheds medlemmer stemmer, aftjener værnepligt og endda stiller op til valg.

Hans Hellighed: “Kun når man opfylder sine medmenneskers rettigheder, uanset forskelle, kan man kaldes en sand muslim.”

> Læs khalifa’ens tale på dansk

> Læs mere om khalifa’en

Kirkeminister Bertel Haarder: “Ahmadiyya-muslimers jihad handler om kærlighed.” 

Lollands borgmester: “Vi er stolte af, at I er en del af vores fællesskab.”

MF Ulla Sandbæk: “Der er en stemme i islam, der taler om fred, kærlighed og samhørighed.”

Jan-Erik Messmann fra Dansk Folkeparti: “Jeg håber, at vi alle kan være sammen i harmoni og kærlighed.”

Terrorisme har aldrig haft nogen plads i islam. Vi har fordømt terrorisme lige siden vores menighed blev grundlagt for over 130 år siden

 

– Muslimer for fred

Islam fortæller os, at for at være en god muslim, så skal man elske sit land. Du vil finde, at vores menigheds medlemmer stemmer, aftjener værnepligt og endda stiller op til valg.

 

– Muslimer for fred

"En sand muslim kan aldrig hæve sin stemme i had mod sine medborgere, eller for den sags skyld mod den ledende myndighed eller tidens regeringen. Det er en sand muslims ansvar, at han skal forblive loyal og fuldt ud overholde lovgivningen i det land, hvor han er en borger.

 – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

”Vi må alle stræbe efter at hjælpe de fattige, føde de sultne, tilgive hinanden, være tålmodige og respektere den regering, der regerer der, hvor vi bor. Vi må udbrede budskabet om, at ingen har ret til at tage loven i egen hånd og ødelægge menneskeliv.”

 – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Vores initiativer

MUSLIMER FOR FRED har gennem de mange år i Danmark taget aktiv del i samfundet. Deltagelse i den offentlige debat via kronikker og læserbreve, at stå for initiativer som mad til hjemløse, bloddonation og oprydning på Rådhuspladsen nytårsdag, at arrangere åbent hus arrangementer i Nusrat Djahan moskéen, og meget andet, har alt sammen længe været en del af menighedens ånd og praksis.

Dialog-arbejde

Vi arrangerer åbent hus-arrangementer i moskeen og deltager ved dialog-møder rundt om i landet, fx folkemøde på Bornholm og på Møn.

Folkekøkkener

Vi afholder årlige suppe-køkkener i København, Århus, Odense og Ålborg med gratis suppe og indisk risengrød til alle forbipasserende. Vi arrangerer også folkekøkkener på plejehjem, i moskeen m.m.

Oprydning

Vi står for frivillig oprydning nytårsmorgen, fx på Københavns Rådhusplads og i andre byer som Århus og Nakskov.

Indsamlinger til velgørenhed

Vi indsamler til forskellige velgørende formål som fx kræftramte børn i Danmark, plejehjem i Danmark, skoler og hospitaler i Afrika mm.

VERDENSKRISE OG VEJEN TIL FRED

Verden oplever nogle svære, turbulente tider. Næsten hver uge fortsætter den globle økonomiske krise med at manifestere nye og alvorligere farer. Lighederne med perioden før Anden Verdenskrig bliver fortsat citeret, og det synes klart, at de politiske og økonomiske begivenheder bevæger verden i retning af en rædselsvækkende tredje verdenskrig i et hidtil uset tempo.

I denne bog advarer Hans Hellighed Mirza Masroor Ahmad, overhoved for den verdensomspændende Islams Ahmadiyya Menighed, om de nært forestående farer, og hvordan verden kan afværge katastrofen og i stedet navigere mod fred.